Betrust N.V - Jump to our website!
Nieuwsbrief 23, april 2016

Audit uw documenten

Het Betrust Secure Signing Platform (BSSP) houdt, per document, een auditlog bij.

Deze auditlog registreert de volledige flow van een document en de handelingen die met het document gebeuren.

 Zo wordt ondermeer volgende geregistreerd:

  • Verzendingen van het document (emails/herinneringen).
  • Authenticatie op het Signing platform (wie heeft ingelogd).
  • Handelingen met het document ( document geopend, akkoord gegaan met de inhoud van het document, ...).
  • Wanneer en hoe ondertekend werd.
  • Waar eventueel het document naar toe gestuurd werd na ondertekening.
  • Of het document gearchiveerd werd.
  • (en nog veel meer).

 

In het kader van de bestaande (Belgisch/Europees) wetgeving wordt het steeds belangrijker om, indien nodig, aan te kunnen tonen dat uw tegenpartij wel degelijk de intentie had om het document te ondertekenen.

De auditlog kan hier een belangrijke bijdrage leveren...

 

Uw voordelen...

  1. Omvangrijke log van alle belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot een document.
  2. Deze log kan gebruikt worden om aan te tonen wat uw tegenpartij met het document heeft gedaan.
  3. Belangrijk om aan te tonen dat uw tegenpartij de intentie had om het documen te ondertekenen.

Wenst U meer te weten?

Bezoek onze website :https://www.betrust.be of contacteer ons!