Betrust N.V - Jump to our website!
Nieuwsbrief 29, februari 2019

Bulk ondertekenen van documenten

Om uw klantgegevens (of andere) te controleren wenst U een online invulformulier te verzenden naar al uw klanten (dit kunnen er honderden of zelfs duizenden zijn).

Elk online invulformulier heeft (optioneel) vooraf ingevulde velden met data komende vanuit uw ERP of andere applicatie die gebruiker kan aanpassen.

Na ondertekening door uw klant zouden deze (aangepaste) gegevens automatisch verwerkt worden in uw ERP of andere applicatie.

Betrust Secure Signing Platform (BSSP)

Met het Betrust Secure Signing Platform (BSSP) kan U dit makkelijk realiseren.

Uw IT afdeling kan dit volledig zelf realiseren door gebruik te maken van de REST webservices van het BSSP.

De ingevulde en/of ondertekende PDF documenten kunnen, via onze services, meteen verwerkt worden in uw applicatie (ERP, CRM, boekhoudpakket, ...), in realtime en zonder verlies van of met verkeerde gegevens.

Heeft U geen IT ondersteuning dan is het ook ook mogelijk de nodige gegevens (Word/PDF document, CSV bestand met bijkomende gegevens,...) aan te leveren.

Wij zorgen dan voor het:

  1. versturen van de e-mails met ondertekening links .
  2. verzenden van herinnering e-mails.
  3. aanleveren van de ingevulde/ondertekende PDF documenten (tijdens of na de campagne).
  4. aanleveren van de (gewijzigde) gegevens (tijdens of na de campagne).

Bovendien kan uw bedrijf automatisch tegentekenen nadat de klant (of meerdere partijen) ondertekend heeft (hebben).

Uw voordelen...

  1. Uw klanten kunnen op een makkelijke wijze uw gegevens aanpassen of controleren.
  2. U vermijdt verkeerde of verloren gegevens.
  3. Update van uw (klanten)gegevens met een minimale kost en (administratieve) inspanning.

Wenst U meer te weten?

Bezoek onze website :https://www.betrust.be of contacteer ons!