Onderteken een document elektronisch in 28 seconden

Uit een benchmark blijkt dat gebruikers gemiddeld binnen 28 seconden een document ondertekenen op het Betrust Secure Signing Platform.

De gebruikerservaring is immers zeer positief: het is niet langer nodig om het document te printen, te ondertekenen op papier en het daarna terug te sturen met fax, post of e-mail.

Dit verhoogt drastisch het percentage van ingevulde, ondertekende en teruggestuurde documenten naar uw bedrijf.

Immers, uw klant kan het document elektronisch invullen en ondertekenen met een minimale inspanning.

En bij U ? Wat is bij u de duurtijd tussen het uitsturen en terug ontvangen van documenten?