Betrust N.V - Jump to our website!
Nieuwsbrief 24, mei 2016

Transactionele emails

Het Betrust Secure Signing Platform (BSSP) kan perfect emails versturen om derden te informeren dat een document klaar staat om ingevuld en/of ondertekend te worden.

Voor elk document kan bepaald worden naar wie deze email gestuurd wordt en wanneer een herinnerings email moet verstuurd worden (of meerdere) indien na verloop van tijd (uren,dagen,weken,...) blijkt dat het document nog steeds niet ondertekend is (of ingevuld).

Dit verloopt allemaal volledig automatisch.

Alle emails verkrijgen SPF/DKIM/DMARC signature zodat correcte ontvangst van de email gegarandeerd is.

Alle gebeurtenissen met betrekking tot de email (verzonden, ontvangen, geopend,...) worden in de Auditlog opgeslagen voor eventuele latere referentie.

 

Uw voordelen...

  1. Geen nood om zelf emails uit te sturen
  2. Geïntegreerd in het Betrust Secure Signing Platform (BSSP)
  3. Alle gebeurtenissen worden in de auditlog opgeslagen voor latere referentie.

Wenst U meer te weten?

Bezoek onze website :https://www.betrust.be of contacteer ons!