Verminder de operationale kost van uw documenten

Maakt u nog steeds gebruik van papieren PDF documenten wanneer derden deze moeten aanvullen, invullen of ondertekenen?

Zelfs wanneer deze gegevens reeds opgeslagen zijn in uw ERP- of ander pakket?

Om daarna terug (manueel) te verwerken, in te scannen en te klasseren.

Kent u de kostprijs van al dat printen, opsturen, controleren, scannen en archiveren ?

Waarom zou u deze gegevens niet elektronisch versturen en verwerken ?

Dat kan met onze services!

Maak gebruik van onze expertise om te weten hoe en waar administratieve kosten kunnen verminderd worden.

 PDF Business Consultant

Een Betrust Business Consultant helpt u om:

  • een inventaris te maken van uitgaande PDF documenten die nadien terug binnen komen om verwerkt te worden.
  • deze PDF documenten te prioritiseren die in aanmerking komen voor onze services.
  • een kosten-baten analyse op te stellen.