Digitale handtekening

Wat is een Digitale handtekening?

Volgens de eIDAS -verordening is een digitale handtekening “gegevens in digitale vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn aan andere gegevens in digitale vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen” (art. 3 §10 van de verordening).

Deze definitie omvat alle soorten digitale handtekening, zoals:

 • handgeschreven gescande handtekeningen,
 • biometrische handtekeningen (bijvoorbeeld stemherkenning, irisherkenning, herkenning van vingerafdrukken),
 • eenvoudige codes van bankkaarten,
 • TAN codes via SMS,
 • Handtekeningen op een aanraakscherm (tablet, smartphone).

-- Advertentie --


Digitale handtekening - Online ondertekenen - MyContracts

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 groepen van handtekeningen:

 • De gewone digitale handtekening,
 • De geavanceerde digitale handtekening,
 • De gekwalificeerde digitale handtekening.

De gewone digitale handtekening?

Voorwaarden:

 1. Een geheel van digitale gegevens (data string);
 2. dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend;
 3. en het behoud van de integriteit van de akte aantoont (integriteit).

De gewone geavanceerde handtekening?

Voorwaarden:

 1. Is een Digitale handtekening (cf. hoger);
 2. Is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
 3. Maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren.
 4. Wordt aangemaakt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden
 5. Is op zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke latere wijziging van de gegevens kan worden opgespoord

De gekwalificeerde digitale handtekening?

Voorwaarden:

 1. Is een gewone geavanceerde handtekening (cf. hoger);
 2. EN aangemaakt is met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van digitale handtekening en gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat voor digitale handtekening (art. 3 §12 van de eIDAS-verordening).