Elektronische handtekening

Wat is een Elektronische handtekening?

Volgens de eIDAS -verordening betreft het “gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn aan andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen” (art. 3 §10 van de verordening).

Deze definitie omvat alle soorten elektronische handtekeningen, zoals:

 • handgeschreven gescande handtekeningen,
 • biometrische handtekeningen (bijvoorbeeld stemherkenning, irisherkenning, herkenning van vingerafdrukken),
 • eenvoudige codes van bankkaarten,
 • TAN codes via SMS,
 • Handtekeningen op een aanraakscherm (tablet, smartphone).

-- Advertentie --


Digitale handtekening - Online ondertekenen - MyContracts

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 groepen van handtekeningen:

 • De gewone elektronische handtekening,
 • De geavanceerde elektronische handtekening,
 • De gekwalificeerde elektronische handtekening.

De gewone elektronische handtekening?

Voorwaarden:

 1. Een geheel van elektronische gegevens (data string);
 2. dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend;
 3. en het behoud van de integriteit van de akte aantoont (integriteit).

De gewone geavanceerde handtekening?

Voorwaarden:

 1. Is een Elektronische handtekening (cf. hoger);
 2. Is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
 3. Maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren.
 4. Wordt aangemaakt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden
 5. Is op zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke latere wijziging van de gegevens kan worden opgespoord

De gekwalificeerde elektronische handtekening?

Voorwaarden:

 1. Is een gewone geavanceerde handtekening (cf. hoger);
 2. EN aangemaakt is met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen en gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen (art. 3 §12 van de eIDAS-verordening).