Dynamische handtekeningen op aanraakscherm (tablet, smartphone)

Met de komst van SmartPhones en tablets wordt het steeds eenvoudiger om uw PDF documenten (bestelbon, leveringsbon, contract, timesheet, ...) elektronisch te laten ondertekenen.

Meestal wordt een handtekening geplaatst op het aanraakscherm (touchscreen) om dan verwerkt te worden in het document als een zogenaamde Static Signature. Louter een image in de vorm van een .GIF, .JPG of .PNG bestand.

Het nadeel is dat deze image makkelijk te kopiƫren is en weinig bewijswaarde heeft (op zich).

Met de introductie van Dynamic Signatures wordt de betrouwbaarheid van het ondertekenen met een Stylus op een eenvoudig aanraakscherm (tablet, smartphone, ...) sterk verhoogd.

Immers, net zoals met pen en papier is elke handtekening opgebouwd uit een unieke reeks van kenmerken.

Met een "Dynamic Signature" worden deze reeks van kenmerken gecapteerd.

Deze kenmerken worden versleuteld opgeslagen in het document zodat de visuele handtekening en zijn kenmerken steeds samen blijven.

Deze kan dan later gebruikt worden om aan te tonen dat een bepaald persoon deze handtekening heeft geplaatst (door deze bijvoorbeeld te vergelijken met een 'specimen' handtekening).

Indien nodig kan het document gecertifieerd en voorzien worden van een Digtale Tijdstempel om de integriteit en authenticiteit van het document te waarborgen.

Deze dynamische handtekening wordt standaard aangeboden aan alle bestaande klanten die gebruik maken van ons Software-as-a-Service aanbod.